در راستای یکی از اهداف اصلی شرکت کوشا پلاست نیکان در خصوص تولید ظروف با مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی در فضای تولید کاملا بهداشتی این شرکت از همان بدو تاسیس اقدام به اخذ گواهینامه های بهداشتی و کیفیتی نمود و پس از اخذ پروانه بهداشتی ساخت اقدام به دریافت پروانه های بهداشتی مواد اولیه های مورد استفاده در خط تولید نیز نمود. همچنین در مسیر تکمیل گواهینامه های بهداشتی و کیفیتی استانداردهای ایزو مرتبط و بالاخص گواهینامه انطباق استاندارد اروپا CE را نیز دریافت نمود. در تصاویر زیر میتوانید تمامی گواهینامه های شرکت کوشا پلاست نیکان در خصوص رعایت الزامات بهداشتی را مشاهده نمایید.